MYCHALLENGE EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ PROGRAM

Általános Résztvételi Feltételek

1. Általános rendelkezések

1.1 A MYCHALLENGE Egészségmegőrző Program (a továbbiakban: Program) egy nyilvánosan meghirdetett és minden felhasználó által azonos feltételek mellett, díjmentesen igénybe vehető egészségmegőrző online és offline programsorozat.

1.2 A Programról minden publikus információ a www.mychallenge.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) érhető el. A Honlap kizárólagos tulajdonosa és üzemeltetője a WanderRoads Travel Kft. (2600, Vác, Március 15. tér 16-18. I/8. , Cégjegyzékszám: 13-09-170608) (a továbbiakban: Tulajdonos).

1.3 A honlapon meghirdetett egészségmegőrző események (továbbiakban: Esemény) főszervezője a Tulajdonos, kivéve ha arról külön rendelkezik. Erről minden esetben a résztvevőket tájékoztatja. Az Eseményeken való részvétel csak a részvételi lapok helyszíni aláírása után lehetséges.

1.4 A Honlap felhasználói a Programba való felvételüket a Regisztrációs Adatlap (a továbbiakban: Adatlap) maradéktalan, a valóságnak megfelelő adatok kitöltésével kérhetik. Az Adatlap kitöltésével az ügyfél kifejezi azt is, hogy az Adatlapon szereplő adatkezelési hozzájárulást az igénylő önkéntesen, előzetes és megfelelő tájékoztatás birtokában megadta.

1.5 A Szervező nem ellenőrzi, hogy az Adatlapon, vagy egyéb módon közölt adatok a valóságnak megfelelnek-e; az ebből eredő esetleges visszaélések/igények miatt a Szervezővel szemben minden jogi út kizárva.

1.6 A felhasználó belépése a Programba díjmentes és nem jelent semminemű kötelezettségvállalást.

1.7 A Programba belépő felhasználók sportszerűen és etikusan vesznek részt a Programban. Csalás vagy manipuláció gyanúja esetén a Tulajdonos megvizsgálja az esetet és dönt a felhasználó esetleges kizárásáról.

2. A program módosítása és befejezése

2.1. Tekintettel arra, hogy a Program keretében a Tulajdonos a felhasználók részére egyoldalúan, ellenszolgáltatás nélkül nyújtanak szolgáltatásokat, a Szervező jogosult a Program jellemzőit, feltételrendszerét bármikor egyoldalúan megváltoztatni, a módosítás azonban nem lehet visszamenőleges hatályú, azaz a felhasználók megszerzett jogait nem érintheti. Ha a jelen Általános Részvételi Feltételek másként nem rendelkeznek, a módosításról szóló értesítés a Honlapon történő közzétételével történik. A módosítás hatályba lépésére mindenkor ésszerű határidőt, de legalább 15 napot kell hagyni.

2.2. A Tulajdonos jogosult a Programot a felhasználók előzetes értesítése mellett bármikor befejezni. Az értesítés a Honlapon történik.

3. Egyéb rendelkezések

3.1 A Honlapon megjelenő tartalmak és a mychallenge logó a Tulajdonos tulajdonát képzik. Azokat máshol felhasználni csak a Tulajdonos előzetes írásos beleegyezésével lehet.

3.2 A Program, valamint jelen Általános Részvételi Feltételek a magyar jog hatálya alá esnek.